mapka projektu

Trwają prace związane z opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – elementy (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy między innymi również gmina Wąsosz.


Głównym celem SUMP jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców. Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. SUMP LGOF jest planem działań skierowanych do 35 jednostek samorządu terytorialnego!
SUMP LGOF ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:
- zanieczyszczenie powietrza,
- hałas,
- redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:
- transport publiczny,
- rowery,
- komunikacja piesza,
- transport elektryczny.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Wąsosz do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:
https://tiny.pl/wjkdz

Czas wypełnienia ankiety nie przekroczy 15 minut.
Rola mieszkańców jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 23 stycznia 2023 r. Zapraszamy do udziału w ankiecie!