plakat wydarzenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie,  jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.


Webinar odbędzie się pod patronatem:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka,
- Poseł na Sejm RP - Agnieszki Soin.
Webinar odbędzie się 01.02.2023 r. o godz. 11:00.
Tematy poruszane podczas wydarzenia:

ARiMR
- modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)
- rozwój małych gospodarstw
- premie dla młodych rolników
- zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt – nowa ustawa o systemie IRZ
- ekoschematy 2023 np. ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin”
- system AMS

KRUS
- korzystne zmiany w ustawie (m.in. w turnusach regeneracyjnych dla opiekunów i rehabilitacyjnych dla „rolników-emerytów” w CRR, które ruszyły 1 stycznia 2023 r.)
- korzystanie z portalu eKRUS
- działania prewencyjne KRUS - przygotowanie do jubileuszowej 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
- zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych

KOWR
- pozwolenia na przywóz/wywóz w handlu zagranicznym z krajami pozaunijnymi
- monitorowanie rynku konopi włóknistych
- działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

NFOŚiGW:
- energia dla wsi

GRUPA AZOTY
- wiosenne nawożenie roślin azotem

Jak wziąć udział w Webinarium
1. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/webinar
2. Zeskanuj telefonem kod QR (sekcja komentarzy)
3. Odwiedź biuro powiatowe ARiMR: Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
W webinarium można wziąć udział poprzez aplikację MS TEAMS lub przeglądarkę internetową na komputerze lub telefonie komórkowym.