stanowsko obługi z pętlą indukcyjną

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z wdrażaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) od 27.04.2023 r. w naszym urzędzie działa pętla indukcyjna.


Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących. Warunkiem jest posiadanie przez taką osobę odpowiedniego aparatu słuchowego, który odbiera sygnał pętli indukcyjnej. Aby z niej skorzystać należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny „T”. Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.
Urządzenie znajduje się w biurze nr 6 (parter).