Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz zaprasza członków LGD Ujście Baryczy, członków grupy roboczej ds. LSR, aktywnych lokalnych liderów i mieszkańców obszaru na forum lokalne, które rozpocznie się 31.05.2023 r. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13 (sala klubowa).


Podczas forum przedstawiony zostanie projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027. Zebrane od uczestników uwagi do projektu dokumentu będą niezwykle cennym narzędziem do przygotowania ostatecznego brzmienia strategii.