Producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez powódź.


Zgodnie z zarządzeniem nr 64 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Urząd Miejski w Wąsoszu informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (powódź) istnieje możliwość składania przez zainteresowanych rolników wniosków o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać poniżej:
https://duw.pl/download/1/48707/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgosprol2023.doc
https://duw.pl/download/1/48705/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.doc

 

Dokumenty te można również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu pokój nr 6.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 rok.