banner gus

9. marca obchodzimy co roku Dzień Statystyki Polskiej. Święto ustanowione zostało wspólnie przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny i Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Data jest nieprzypadkowa, bowiem upamiętnia sesję Sejmu Czteroletniego 1789 roku, podczas której proklamowano spis ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracya dymów i podanie ludności”. Był to pierwszy spis powszechny na ziemiach polskich.

Dzień Statystyki Polskiej jest więc świętem statystyki. Jego ustanowienie podkreśla rolę i znaczenie statystyki w życiu społecznym i gospodarczym.

Dzień Statystyki Polskiej to zatem wspaniała okazja, aby przekazać Państwu „Statystyczne Vademecum samorządowca (SVS)”.

Link do SVS, gdzie znajdą Państwo podstawowe informacje dla swojej gminy, istotne dla oceny działań i planowania rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców znajduje się tutaj: https://svs.stat.gov.pl/486/17/31

 

Informatorium statystyczne
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu