komunikat PRDIR

Przekazujemy zaproszenie Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze na spotkanie dot. zasobów leśnych, gospodarki leśnej i roli kół łowieckich.