logotyp informacji

Informuje się, że w dniach 5-26 lipca 2024 r. odbędą się wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.

Termin zgłaszania kandydatów zostanie wyznaczony przez Komisję Wyborczą Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego.
W zał. Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa - Pobierz