W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na terenie Gminy Wąsosz zostaną przeprowadzone prace związane z remontami dwóch kościołów: w Sułowie Wielkim oraz Ługach.


Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont (czyszczenie, naprawa, miejscowa wymiana oraz konserwacja) pokrycia dachu z gontu drewnianego oraz remont drewnianego stropu w zakresie powłoki malarskiej w budynku kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim. Ponadto zostanie odrestaurowana ambona w wnętrzu kościoła. Generalnym założeniem jest zatrzymanie procesu degradacji drewnianego podłoża ambony, wzmocnienie strukturalne obiektu i przywrócenie obiektowi jego pierwotnego, estetycznego wyrazu.
Jednocześnie zostanie wykonany remont wszystkich elewacji zewnętrznych oraz wymiana tynków wewnętrznych kruchty kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ługach wraz z remontem tynków wewnętrznych (nawa, prezbiterium, zakrystia) w strefie przyposadzkowej, do wysokości ~ 1,5 m.

Parafia pw. św Ap. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzącym do wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Remont kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim, dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.
Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki dostępne są pod adresem: https://bip.wasosz.eu/artykul/ogloszenia-komunikaty

Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Korzeńsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzącym do wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Remont kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ługach, dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki dostępne są pod adresem: https://bip.wasosz.eu/artykul/ogloszenia-komunikaty