złożenie kwiatów pod obelsikiem

W rocznicę wybuchu II wojny światowej, w hołdzie bohaterom i ofiarom tych tragicznych wydarzeń, pod obeliskiem na wąsoskim rynku kwiaty złożyli: Burmistrz Wąsosza Paweł Nieźwiedź i Sekretarz Gminy Marcin Koziński.

logo dyskusji

Zarządzenie nr 535/2021 Burmistrza Wąsosza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

Dnia 25 sierpnia 2021r. mieszkańcy wsi Kamień Górowski wybrali nowego sołtysa wsi, którym została p. Violetta Smolińska -Wituś.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 r. nastąpi stała zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego Wąsosza: