Komunikat dotyczący wycinki drzew

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.  2134) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie znosi wymogu przestrzegania przepisów jak niżej:

Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS

Portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera