Ostrzeżenie w sprawie wpisów do CEIDG

Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed oszustwami związanymi z wpisem do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dożynki Wojewódzkie w Krzyżowej

W niedzielę 4 września w Krzyżowej odbyło się tegoroczne wojewódzkie święto plonów.

Targi Rolnicze Agro Show 2016

Powiatowy Zespół Doradców w Górze oraz Powiatowa Rada DIR w Górze ORGANIZUJĄ WYJAZD NA TARGI ROLNICZE AGRO SHOW 2016.

Ogłoszenie o badaniu gruntów

Urząd Miejski Wąsosza informuje producentów rolnych, którzy korzystali z badań na gruntach ornych, ukazujących zakwaszenie (pH), zawartości fosforu, potasu oraz magnezu w glebie, wykonywanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, że 26 sierpnia 2016r. o godz. 11.00 w tut. Urzędzie, będzie można oddać próbki gleby do analizy.