logo WD

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

FS - działania

Drugi rok funkcjonowania Funduszu Sołeckiego w gminie Wąsosz to między innymi kolejne doposażenie placów zabaw.

budowa sieci

Na terenie gminy Wąsosz trwają prace projektowe związane z realizacją zadania pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim”.

informacja GUS

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.