Informacja w sprawie opłaty adiacenckiej

Informacja w sprawie opłaty adiacenckiej przy podziałach nieruchomości

Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Skrócenie czasu pracy Urzędu Miejskiego

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. Urząd Miejski Wąsosza będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 13:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!