Uroczystość złotych godów jest niezwykłym wydarzeniem, wyjątkowym świętem, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego.

Polowania zbiorowe

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informacje o zbliżających się polowaniach zbiorowych.

logo punktu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Kwalifikowalność  i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”.

logo sołtysa

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Dochowa dnia 8 października 2019r. odbyły się wybory uzupełniające.