banner informacyjny

Burmistrz Wąsosza, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030.

logo KOWR

Informujemy, że 23 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad nr 1 w Starostwie Powiatowym w Górze odbędzie się spotkanie z Tomaszem Krzeszowcem - Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, którego tematem będzie dzierżawa gruntów na terenie powiatu górowskiego.

plakat zachęcający do akcji wsparcia

Mieszkańcy gminy Wąsosz zorganizowali zbiórkę na rzecz sześcioletniej Michaliny, która wraz z rodzicami mieszka w Czeladzi Wielkiej. Dziewczynka zmaga się z nowotworem złośliwym kości. Obecnie przebywa w szpitalu w Warszawie, rozpoczęła cykl chemioterapii.

infografika

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom z gminy Wąsosz składamy serdeczne podziękowania za codzienny trud pracy na rzecz lokalnej społeczności.