infografika

2 lipca 2021 r. Paweł Niedźwiedź - Burmistrz Wąsosza oraz Joan Campolier i Montsant - Burmistrz Santa Susanna podpisali list intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej między gminą Wąsosz i gminą Santa Susanna.

logotyp akcji

Przekazujemy komunikat Urzędu Pocztowego w Wąsoszu dot. programu "Dobry start":

logo dokumentacji

Informujemy, że Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu wystosowało zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kotła CO.

infografika tematyczna

Opublikowano listę rankingową gmin, którym udziela się z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.