Zachęcamy do inwestowania w Gminie Wąsosz!

Samorząd Gminy Wąsosz zaprasza przedsiębiorców, zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem zakresu świadczonej działalności, do inwestowania na terenie naszej gminy.

Gmina posiada w różnych miejscowościach, w tym również na terenie miasta Wąsosza, atrakcyjnie usytuowane działki zabudowane i niezabudowane, na których możliwe jest zlokalizowanie różnorodnych obiektów przemysłowych, handlowych lub usługowych.

Biorąc pod uwagę dogodne położenie geograficzne Wąsosza – w widłach rzek Orli i Baryczy, na trasie drogi Krajowej nr 36 łączącą województwa wielkopolskie i dolnośląskie, bliskość miast Lubin, Wrocław, Leszno – potencjalni inwestorzy mogą liczyć na znakomite warunki do tworzenia i szerzenia rynków zbytu. Godne podkreślenia jest to, iż inwestor prowadząc na naszym terenie działalność gospodarczą może liczyć na znacznie mniejsze koszty jej prowadzenia aniżeli to mam miejsca na obszarze wielkomiejskich aglomeracji.

Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na naszym terenie oraz zatrudnią mieszkańców naszej gminy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Władze samorządowe ze swej strony deklarują pomoc przy załatwianiu spraw formalno-prawnych w związku z uruchomieniem inwestycji na terenie gminy. Dla dużych inwestorów przewiduje się również ulgi podatkowe.

Środowisko przyrodnicze, obecność kompleksów leśnych i zbiorników wodnych oraz urozmaicona rzeźba terenu sprawia, iż Gmina Wąsosz to doskonałe miejsce dla działalności turystyczno – rekreacyjnej, leczniczej czy rekonwalescencyjnej. Urokliwy krajobraz Wąsosza i Doliny Baryczy w którego dzieje zostały wplecione losy człowieka i przyrody sprawia, że tutaj znajduje się najlepsze miejsce do zamieszkania dla osób ceniących spokój i ciszę.

Gmina Wąsosz w swoim zasobie posiada nieruchomości dobrze przygotowane pod inwestycje, położone zarówno na obszarze miasta jak i poza jego granicami. Na naszym obszarze występują również grunty będą we władaniu innych podmiotów niż gmina, które perspektywicznie mogą być wykorzystywane pod cele inwestycyjne.

Działki obecnie prezentowane stanowią własność Gminy Wąsosz, natomiast w przypadku zainteresowania inwestora innymi gruntami, np. Skarbu Państwa, które wykorzystanie pośrednio przyczyniłoby się do zwiększenia zatrudnienia, Gmina deklaruje pomoc w ich nabyciu i przystosowaniu pod inwestycje.

 
Zwolnienia z podatku od nieruchomości


Aktem prawnym regulującym sprawy zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wąsosz jest uchwała Rady Miejskiej Wąsosz nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002r. zmieniona uchwałą nr XXX/154/05 z dnia 07 czerwca 2005r. i uchwałą nr XX/126/12 z dnia 9 listopada 2012r.

„ (…)§ 1. Zwalnia się na okres 12 miesięcy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, które rozpoczną na terenie miasta i gminy Wąsosz działalność gospodarczą po raz pierwszy, po wejściu w życie niniejszej uchwały. § 1a.1. Zwalnia się na okres 3 lat z podatku od nieruchomości nowo zagospodarowane grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części i budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Wąsosz przez istniejące podmioty gospodarcze spełniające przynajmniej jeden z wymienionych warunków:


1) zajęcia gruntów rolnych pod działalność gospodarczą;
2) rozbudowy zakładu pracy poprzez budowę nowych budynków i budowli;
3) utworzenia nowych miejsc pracy dla powyżej 3 osób i ich zatrudnienia na czas nieokreślony oraz utrzymania tego zatrudnienia w okresie zwolnienia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy inwestycji o wartości powyżej 50 000,00zł zrealizowanej na potrzeby przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Zwalnia się na okres 3 lat z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Wąsosz przez istniejące podmioty gospodarcze w przypadku zakupu nowego sprzętu, urządzeń lub technologii i utworzenia w związku z tym 5 i więcej nowych miejsc pracy i zatrudnienia na te miejsca osób bezrobotnych na czas nieokreślony oraz utrzymania tego zatrudnienia w okresie zwolnienia (…).
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 3 ustala się na poziomie 60% stawki przypisanego podatku od nieruchomości. § 2. Zwalnia się dodatkowo z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, które rozpoczną działalność gospodarczą i zatrudnią na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Wąsosz z zarejestrowane uprzednio jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy:
1) 4 osoby – zwolnienie na okres 6 miesięcy;
2) powyżej 4 osób – zwolnienie na okres 12 miesięcy;
3) 10 osób i więcej – zwolnienie na okres 24 miesięcy (…)Zachęcamy Państwa do inwestowania na obszarze Gminy Wąsosz!

Urząd Miejski Wąsosza
Plac Wolności 17,
56-210 Wąsosz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:
Paweł Walkowiak - Sekretarz Gminy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Rębielak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.