logotyp działania

Szanowni Mieszkańcy, ustawodawca wprowadzając w 2022 r. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na gminę obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, które są niepodłączone do sieci kanalizacyjnej (zbiorniki bezodpływowe-szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków).

infografika dokumentacja

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąsosz

logo przydomowe oczyszczalnie

Przypominamy o możliwości składania w 2021 roku wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

logo przydomowe oczyszczalnie

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków - 22.06.2020 r.

logo przydomowe oczyszczalnie

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków - 31.03.2019 r.