Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.

infografika programu

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

logotyp UMWD

Informujemy, że 12.03.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wniosek Gminy Wąsosz o dofinansowanie projektu "Stawiamy na przedszkolaki" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

logotyp akcji

Przekazujemy informację o programie stypendialnym dla 8-klasistów gminy Wąsosz.