teren działań służb

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem hydrologicznym/powodziowym występującym na terenie gminy Wąsosz, informujemy że pomimo przekroczonych stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Orli i Baryczy sytuacja jest stabilna i monitorowana przez Gminę Wąsosz, Gminne Zarządzanie Kryzysowe, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Na chwilę obecną nie ma zagrożenia zalania terenów oraz gospodarstw domowych położonych nieopodal rzek.
Występują miejscowe podtopienia m.in. na amfiteatrze w Wąsoszu gdzie została podjęta doraźna interwencja (zostały ułożone worki z piaskiem).