logotyp programu

Informujemy o otrzymaniu dofinansowania w łącznej kwocie 123.420,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pobierz pełną treść informacji