plakat informacyjny o akcji

 Informacja dotycząca usunięcia azbestu.