Ostrzeżenie w sprawie wpisów do CEIDG

Ministerstwo Rozwoju przestrzega przed oszustwami związanymi z wpisem do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W dalszym ciągu dochodzi do prób wyłudzenia opłaty za dokonanie wpisu. Przypominamy, że rejestracja w CEIGD jest bezpłatna!