Nabory wniosków - informacja LGD

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem LGD w zakresie przedsiębiorczości na bezpłatne szkolenia

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020 dla operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej szczegółowe informacje <Pobierz>