Komunikat Dyrektora legnickiego Oddziału ZUS  nt. wdrożenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

 

 

W ramach tarczy antykryzysowej, można ubiegać się w ZUS o:

 • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych;
 • ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dostęp do materiałów nt. wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, znajdą Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 

W razie potrzeby proszę Państwa o kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji legnickiego Oddziału ZUS, który odpowiada za kontakty z otoczeniem biznesowym (nr telefonu 502 006 094).

Mogą Państwo też skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń legnickiego Oddziału ZUS.  Wykaz numerów telefonów do wszystkich doradców w Polsce znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

 

Oddział ZUS w Legnicy

76 876 43 91

nr tel. kontaktowego do doradców ds. ulg i umorzeń w Legnicy

ZUS uruchomił również specjalne infolinie do kontaktu dla klientów:

 • ZASIŁKI, OPIEKA nr tel. 22 290 87 01, 

obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,

obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,

pod tym numerem jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15,

 • PRZEDSIĘBIORCY nr tel. 22 290 87 02  i  22 290 87 03,

obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,

pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15.

Cały czas działa również ogólnopolska linia ZUS – COT –  tel. 22 560 16 00, dostępna w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18.

Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:

 • 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
 • 2 - Renty i emerytury,
 • 3 - Zasiłki,
 • 4 - Informacje dla ubezpieczonych,
 • 5 - Informacje dla płatników,
 • 7 - Wsparcie dla przedsiębiorców,
 • 9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Z wyrazami szacunku

Marcin Dąbrowski
Dyrektor Oddziału

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Legnicy
ul. Wł. Grabskiego 26, 59-220 Legnica