plakat naboru

Uzupełnienie do III Naboru Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

 

Gmina Wąsosz informuje, że organizuje uzupełniający nabór Wniosków o udzielenie grantu.

Termin naboru: od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godziny 14.00

Dofinansowanie: do 85% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 15 000 zł do instalacji gazowych i kotłów 5 klasy na biomasę oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji.

Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ograniczona.

 

UWAGA!!!

O przyznaniu dofinansowania decyduje ilość przyznanych punktów (zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego), a w przypadku takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Ogrzewanie elektryczne wraz z fotowoltaiką
  • Pompa ciepła powietrze / powietrze
  • Pompa ciepła powietrze / woda
  • Kocioł na pellet automatyczny 5 klasy
  • Kocioł na biomasę automatyczny 5 klasy
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Kominek z zamkniętą komorą spalania 5 klasy

Minimalne parametry techniczne nowych źródeł ciepła oraz wymagania dla instalatorów:

1.   POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

- min zakres pracy w trybie grzania   – 25oC

- max temperatura obiegowa  nie mniej niż  60oC

- klasa efektywności energetycznej  A+

- współczynnik COP zgodnie z normą EN 14511 nie mniej niż 2,4 dla temperatury -7oC /35o

2.   POMPY CIEPŁA POWIETRZE – POWIETRZE

- min zakres pracy w trybie grzania – 25 oC

- klasa efektywności energetycznej  A+

- współczynnik   SCOP  dla strefy umiarkowanej  nie mniej niż 4  

3.   INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Panele fotowoltaiczne:

- moduły monokrystaliczne

- minimalna moc modułów  320 Wp  

- tolerancja mocy: wyłącznie dodatnia

- sprawność minimalna modułów  18,5 %

- wymagane certyfikaty :

       Odporność na nacisk min 5400 Pa

       Odporność na ssanie wiatru min 5400 Pa

       Odporność na sól  według normy  61701

       Odporność na amoniak  zgodnie z normą 62716

- gniazdo przyłączeniowe o klasie  minimum IP 67

- zastosowanie szkła hartowanego z warstwą antyrefleksyjną o przepuszcz. światła min 90%

- gwarancja produktowa producenta min 10 lat

- gwarancja liniowego spadku mocy:  1 rok 97%  mocy max , 25 lat 80% mocy max

Inwertery :

- sprawność europejska min 97,5 %

- wyświetlacz graficzny 

- moduł  komunikacji  Wi-Fi

- inwerter beztransformatorowy

- klasa  min IP 65

- zakres pracy temperatury otoczenia od -25 oC do 60  oC

- gwarancja producenta min 10 lat

4.   KOTŁY NA BIOMASĘ 5 klasy (pellet, zrębki drzewne, kominek z otwartą komorą spalania)

- Kotły o klasie czystości emisji co najmniej 5. Wymagania określa norma PN-EN 303-5:2012.

- Urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

- Kocioł będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)

- Kocioł  nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

- Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy.

- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy

5.   KOTŁY GAZOWE

- Zastosowanie wyłącznie kotłów kondensacyjnych

- Urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy

 WYMOGI DLA INSTALATORÓW :

- Posiadanie certyfikatu  autoryzowanego instalatora wydanego przez producenta lub generalnego przedstawiciela w Polsce.

- Udokumentowane doświadczenie w zainstalowaniu tych urządzeń  w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy

 


 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego - UZUPEŁNIENIE DO III NABORU WNIOSKÓW

Procedura realizacji projektu grantowego

Wniosek o udzielenie grantu (wraz z załącznikami) - dokumenty spakowane w pliku .zip

 

logotyp was 290121