Przetarg nieruchomości

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.7125.15.2021.2022