Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny ograniczony przetarg dot. wydzierżawienia na okres 3 lat:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Działka nr 123/5 obręb Świniary

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 19.08.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości  przeznaczonej do: