podpisanie umowy z wykonawcą

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górka Wąsoska - Gola Wąsoska".

 
Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zostało: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra.
Wartość: 1 013 249,70 zł brutto.
Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2022 roku.
Gmina Wąsosz na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50%.

Ponadto w obecności Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia, Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji Karola Łagockiego oraz Inspektora Nadzoru Wiesława Furmaniaka przekazano wykonawcy plac budowy.