podpisanie umowy

Informujemy, że 2 września 2021 r. Gmina Wąsosz podpisała umowę na kolejną inwestycję drogową.

infografika tematyczna

W ramach tegorocznego konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dofinansowanie otrzymało 46 projektów na łączną kwotę pomocy 1 309 597 zł.

logo ODW

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź w dniu 31 sierpnia 2021 r. w imieniu Gminy Wąsosz podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

podpisanie umowy

Informujemy, że Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację inwestycji - zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo - Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo - Czeladź Wielka".

foto prac

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo - Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo - Czeladź Wielka"

podpisanie umowy

Informujemy, że w Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację zadania pn. "Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych dla oświetlenia ul. Chabrowej w Wąsoszu".

logo ODW

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Gajewczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich w dniu 10 sierpnia 2021 r. wręczyli na ręce Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza promesę na kwotę 24 954 zł na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2021.

podpisywane umowy

Informujemy, że Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj 2 umowy na realizację inwestycji.

foto promesy

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Gajewczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich w dniu 10 sierpnia 2021 r. wręczyli na ręce Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza promesę na kwotę 9 955 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Cieszkowice, Gmina Wąsosz”

baner wsparcia

Wczoraj ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miło nam poinformować, że na liście znalazła się również gmina Wąsosz, która w ramach RFRD na 2021 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 214 961 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo - Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo - Czeladź Wielka”.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł, w tym 52 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne. Łącznie, wsparcie uzyska 121 zadań w naszym województwie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli wpływ na przyznanie dofinansowania naszej gminie na to zadanie!