podpisywane umowy

Informujemy, że Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj 2 umowy na realizację inwestycji.

logo konkursu

Gmina Wąsosz w związku z ogłoszonym konkursem „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanym z budżetu Województwa Dolnośląskiego, organizowanym dla sołectw posiadających Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, uczestniczących w inicjatywie Odnowa Dolnośląskiej Wsi, złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel”.

baner wsparcia

Wczoraj ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miło nam poinformować, że na liście znalazła się również gmina Wąsosz, która w ramach RFRD na 2021 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 214 961 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo - Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo - Czeladź Wielka”.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 134,2 mln zł, w tym 52 mln zł na zadania powiatowe i 82,2 mln zł na zadania gminne. Łącznie, wsparcie uzyska 121 zadań w naszym województwie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli wpływ na przyznanie dofinansowania naszej gminie na to zadanie!

ogrodzenie placu

Teren kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz zyskał ogrodzenie.

podpisanie dokumentów

Gmina Wąsosz podpisała dzisiaj umowę na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną w miejscowości Rudna Mała".

zdjęcie drogi

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".

prace budowlane

Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

auto dla OSP

Wczorajszego wieczoru w Wąsoszu było dość głośno. Druhowie OSP Wąsosz przywitali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który został odebrany z siedziby firmy BOCAR.

złożenie podpisów

23 marca Gmina Wąsosz zawarła umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ługi, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1112D Unisławice - Lubiel".

roboty budowlane

Trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Drozdowice Wielkie - Etap II".