plakat informujący o głosowaniu

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

Czas na wybranie projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy Wąsosz do Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

 

ZASADY GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2024 r.

 

Głosowanie odbędzie się w terminie: 25.10.2023 r. – 31.10.2023 r.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w formie pisemnej za pomocą karty do głosowania w punkcie głosowania w Urzędzie Miejskim Wąsosza (piętro II, biuro nr 20) lub drogą elektroniczną przy użyciu profilu zaufanego. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wybierając jedną z dostępnych form głosownia (papierowo lub drogą elektroniczną).


Głosowanie w formie papierowej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym, jednym projekcie.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt,

2) mieszkaniec odda więcej niż jeden głos,

3) dane głosującego są niepełne,

4) karta nie zawiera podpisu.

W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Karta do głosowania do pobrania - pobierz


 Głosowanie elektroniczne na projekty w „Budżecie Obywatelskim Gminy Wąsosz 2024” odbywać się będzie przy użyciu profilu zaufanego poprzez:

  1. moduł Konsultacji Społecznych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wąsosza (przejdź do głosowania);
  2. ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) poprzez pobranie karty do głosowania, jej wypełnienie, podpisanie profilem zaufanym i odesłanie do Urzędu Miejskiego Wąsosza poprzez ePUAP (karta do pobrania)