Urząd Miejski Wąsosza informuje, że zamierza przystąpić do preferencyjnego zakupu węgla w celu sprzedaży mieszkańcom gminy Wąsosz w cenie do 2000,00 zł brutto za tonę.

 

Sprzedaż węgla realizowana będzie poprzez funkcjonujące w gminie Wąsosz składy węglowe:

1) P.H. „Jar-Złom” Jarema Umławski, ul. Kolejowa 44, 56-210 Wąsosz;
2) Z.U.P.H. Bogdan Gęsicki, ul. Kolejowa 25C, 56-210 Wąsosz.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedaż węgla odbywać się będzie po okazaniu wydanego przez Burmistrza Wąsosza zaświadczenia o przyznaniu dodatku węglowego – zakup węgla po preferencyjnych cenach możliwa będzie tylko przez osoby, których wniosek o przyznanie dodatku węglowego został rozpatrzony pozytywnie.

 

Zgodnie z przepisami, każde uprawnione gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić w terminie do 31.12.2022 r. – 1500 kg węgla i w terminie po 1.01.2023 r. kolejne 1500 kg węgla.

 

Na chwilę obecną Urząd Miejski Wąsosza nie będzie przyjmował wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla. Po zakupieniu węgla przez składy węglowe upubliczniona zostanie informacja o możliwości wydania zaświadczenia.

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne chęci zakupienia węgla pod numerem telefonu 65 5437850.