Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Henryka Szymczaka

Komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Kawalera najwyższego odznaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych „Złotego Znaku Związku OSP RP”,
Radnego Rady Miejskiej Wąsosza w latach 2014-2018.


Wyrazy najszczerszego współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego składają

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza Wiesław Stolicki z Radnymi.

was 040321 01