baner informacyjny

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/6/2022/K Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz z dnia 06.05.2022 r.

w sprawie ustalenia listy operacji wybranych przez LGD Ujście Baryczy do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie infrastruktury rekreacyjnej dla naboru nr 3/2022, na liście operacji wybranych przez LGD Ujście Baryczy do finansowania znajduje się zadanie pn. "Rowerowy zaułek – zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Wąsoszu". Kwota dofinansowania to 82 573 zł.