zdjęcie urzędników z sołtysami

12.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza na zaproszenie Burmistrza Wąsosza - Pawła Niedźwiedzia odbyło się spotkanie robocze z sołtysami naszej gminy.

W spotkaniu udział wzięli także: Skarbnik Gminy – Jadwiga Rodzewicz, Sekretarz Gminy – Paweł Walkowiak, a także kierownicy i pracownicy wszystkich referatów Urzędu Miejskiego Wąsosza.
Celem spotkania było między innymi omówienie: zadań i inwestycji zaplanowanych na 2024 r., kwestii związanych z ochroną środowiska, usprawnienia procedury wynajmowania świetlic wiejskich a także zbliżających się konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw. Ponadto, poruszone zostały również kwestie dotyczące spraw bieżących oraz potrzeb mieszkańców.
Podczas spotkania podkreślono także jak istotna jest rola sołtysa – przedstawiciela lokalnej społeczności i jego współpraca z przedstawicielami samorządu gminnego.