Producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 153 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2024 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Urząd Miejski w Wąsoszu informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozki wiosenne) istnieje możliwość składania przez zainteresowanych rolników wniosków o szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

 Wzór wniosku o szacowanie szkód można pobrać poniżej:

https://duw.pl/download/1/48707/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgosprol2023.doc

https://duw.pl/download/1/48705/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.doc

 

Dokumenty te można również otrzymać w  Urzędzie Miejskim w Wąsoszu pokój nr 6.