prace przy budowie

Informujemy, że po wielu rozmowach prowadzonych od kilku lat przez wąsoski samorząd z zarządcą drogi krajowej nr 36, rozpoczęto prace związane z budową I etapu chodnika w ciągu ulicy Kolejowej w miejscowości Wąsosz.

 

Budowa chodnika jest elementem inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. Poprawa brd na DK 36 w m. Wąsosz.
Wybudowany zostanie chodnik o długości około 210 m, który stanowić będzie dojście od zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu głównym DK36.
W ramach przedmiotowego zadania doświetlonych zostanie siedem przejść dla pieszych wraz z ułożeniem płytek dla osób niewidomych i niedowidzących (wjazd od strony Wińska do rzeki Orla). Doświetlenie innych przejść w Wąsoszu przewidziano w projekcie przebudowy DK36 na odcinku Wąsosz - Załęcze.

Ponadto Gmina Wąsosz prowadzi rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy kolejnego etapu od zatoki autobusowej do mostu na rzece Barycz.
Czynimy starania aby ul. Kolejowa była bezpieczna dla pieszych na całym odcinku.