zaproszenie

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w bezpłatnym webinarze informacyjnym dot. dotacji dla rolnictwa.

delegacja pod obeliskiem

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

infografika konkursu

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do głosowania na przedstawicieli gminy Wąsosz w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Mistrzowie Agro 2023.

infografika

Zarządzenie nr 888/23 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz.