Zasady używania herbu Gminy Wąsosz

Rada Miejska Wąsosza uchwałą numer XXXVIII/192/06 z dnia 10 lutego 2006 r. ustaliła zasady używania herbu Gminy Wąsosz.

 

 

Herb może być umieszczany :

  • w innych miejscach za zgodą Burmistrza.
  • na blankietach korespondencyjnych organów Gminy i Burmistrza Wąsosza , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
  • w sali obrad Rady Miejskiej i pomieszczeniach Urzędu Miejskiego,
  • na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy i Urzędu Miejskiego,
  • na gminnych budynkach użyteczności publicznej,
  • na kartach okolicznościowych oraz materiałach promujących Gminę .

 

Herb może być używany i rozpowszechniany przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za indywidualną zgodą  Burmistrza Wąsosza.