Wykaz sołectw

W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa na obszarze wiejskim i osiedla na obszarze miasta. Gmina podzielona jest obecnie na 31 sołectw.

1. SOŁECTWO BARANOWICE,
2. SOŁECTWO BARTKÓW,
3. SOŁECTWO BEŁCZ MAŁY,
4. SOŁECTWO BEŁCZ GÓRNY,
5. SOŁECTWO CIESZKOWICE,
6. SOŁECTWO CHOCIEBOROWICE,
7. SOŁECTWO CZELADŹ WIELKA
8. SOŁECTWO CZARNOBORSKO,
9. SOŁECTWO DOCHOWA,
10. SOŁECTWO DROZDOWICE MAŁE,
11. SOŁECTWO DROZDOWICE WIELKIE,
12. SOŁECTWO GOLA WĄSOSKA i GÓRKA WĄSOSKA,
13. SOŁECTWO KAKOLNO,
14. SOŁECTWO KOWALOWO,
15. SOŁECTWO KAMIEŃ GÓROWSKI,
16. SOŁECTWO LECHITÓW,
17. SOŁECTWO LUBIEL,
18. SOŁECTWO ŁUGI-UNISŁAWICE,
19. SOŁECTWO PŁOSKI,
20. SOŁECTWO POBIEL,
21. SOŁECTWO RUDNA MAŁA,
22. SOŁECTWO RUDNA WIELKA,
23. SOŁECTWO SUŁÓW WIELKI,
24. SOŁECTWO ŚWINIARY,
25. SOŁECTWO WIEWIERZ,
26. SOŁECTWO WIKLINA,
27. SOŁECTWO WODNIKI,
28. SOŁECTWO WRZĄCA ŚLĄSKA,
29. SOŁECTWO WRZĄCA WIELKA,
30. SOŁECTWO ZBAKÓW DOLNY,
31. SOŁECTWO ZBAKÓW GÓRNY.