informacja dot. dostępu do usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu

Uwaga - ważna informacja dot. dostępu do usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

 

Sekretarz Stanu - Janusz Cieszyński poinformował o wdrożeniu Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który dostępny jest pod adresem: www.internet.gov.pl

Na ww. stronie, oprócz możliwości raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane korzystanie z usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.) pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

a) nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub
b) został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub
c) jest przewidziany do rozbiórki.

Zgłoszenie bezpośrednio przez Państwa adresów, które nie zostały ujęte podczas budowy sieci światłowodowej lub pustostanów, umożliwi prawidłowe zaplanowanie interwencji publicznych na projekty budowy sieci szerokopasmowych dofinansowywanych ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Informacja nt. budynków, w których nie znajdują się żadni potencjalni użytkownicy końcowi usług dostępu do Internetu i w związku z tym nie ma potrzeby zapewniania dla takich budynków możliwości korzystania z tych usług może się okazać bardzo przydatna. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na dofinansowanie budowy dostępu do Internetu w „najdroższych” lokalizacjach.

Informacje o pustostanach nie są publicznie dostępne na stronie internet.gov.pl – będą widoczne jedynie dla ministra właściwego ds. informatyzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących budowę sieci szerokopasmowych.

 

Z uwagi na zaplanowane przez Kancelaria Premiera ogłoszenie konkursów na budowę sieci szerokopasmowych w najbliższych miesiącach zwracamy się z prośbą o:

  • zgłaszanie potrzeby dostępu do Internetu,
  • zgłaszanie pustostanów (obiektów, gdzie podłączenie Internetu nie jest konieczne),
  • na stronie internetowej: https://internet.gov.pl/ (niezbędny profil zaufany lub e-dowód).

 

Szczegóły:

telefon: +48 22 245 54 42 adres: ul. Królewska 27
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 00-060 Warszawa
adres strony internetowej: www.gov.pl/cyfryzacja