plakat informujący o akcji MON

W związku z realizacją projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Trenuj z Wojskiem 5” w każdą sobotę w dniach od 11 maja 2024 r. do 13 lipca 2024 r. odbędą się bezpłatne szkolenia wojskowe na terenie jednostek wojskowych w całej Polsce.


Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią, strzelaniem na trenażerze, podstawami survivalu, zachowaniem się podczas alarmów, walką wręcz oraz rzutem granatu. Dodatkowo edycja zostanie wzbogacona treściami z pogranicza obrony cywilnej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają bezpłatne wyżywienie oraz zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Uczestnikami zajęć mogą być osoby w przedziale wiekowym od 15 do 65 roku życia (osoby poniżej 18 lat – wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego), posiadające wyłączne obywatelstwo polskie oraz niebędące obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (uczestnicy składają własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia). Liczba miejsc dla ochotników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Więcej informacji oraz regulamin pod adresem:
https://tiny.pl/dw8b6

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został Szef Sekcji Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie por. Bartosz Maliński (tel. 261 678 162, 262 678 173).