Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Burmistrz Wąsosza informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. uruchomiony zostanie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Wąsosz.

Program "RODZINA 500 PLUS"

Burmistrz Wąsosza informuje, że 11.02.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus".