plakat akcji zdrowotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze informuje, że w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Ponadto w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Obie Kampanie informacyjne mają na celu podniesienie świadomości zarówno ogółu społeczeństwa jak i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność  i śmiertelność z powodu zakażeń.

 

WYSTAWA TEMATYCZNA

Więcej informacji oraz materiałów informacyjnych na temat kampanii znajdą Państwo na stronie internetowej www.antybiotyki.edu.pl